Splníme Vám víc než jen 3 přání

EU zlepší ochranu drobných zemědělců před nekalými praktikami

Postavení drobných zemědělců a středně velkých producentů v zemědělském a potravinářském řetězci již nebude moci být v EU tak lehce zneužíváno většími obchodními partnery.

Mají to zajistit nová pravidla EU, která napříč unijní sedmadvacítkou zakáží 16 nekalých obchodních praktik uplatňovaných jednostranně zpracovateli nebo prodejci.

Nová opatření také požadují, aby bylo protiprávní jednání potrestáno sankcemi ze strany národních orgánů. Předpisy se rovněž budou vztahovat jak na kupující z EU, tak i na ty ze zemí mimo Unii. Lepší postavení zemědělců v potravinovém řetězci podporuje téměř 9 z 10 Evropanů.

Mezi nekalé obchodní praktiky byly zařazeny kupříkladu opožděné platby za potraviny a produkty rychle podléhající zkáze či zrušení objednávky na poslední chvíli v tak krátké lhůtě, že zabrání dodavateli najít pro ně alternativní využití. Další zakázanou praktikou budou například platby dodavatele za plýtvání potravinářskými produkty v prostorách odběratele, jednostranné nebo retroaktivní změny smluvních podmínek, nebo odmítání psaných smluvních ujednání.

Nová legislativa má vyrovnat pozici velkých zpracovatelů či obchodních řetězců na jedné straně a slabších obchodních partnerů, zejména jednotlivých farmářů či malých a středních producentů potravinářských výrobků, na straně druhé. Právě zemědělci jsou často nejzranitelnějším článkem řetězce. Unijní farmáři získávají pouze 21 % podílu hodnoty zemědělských produktů, naopak téměř třetina jde k zpracovatelům a víc jak polovina k maloobchodníkům.

Konkrétně se budou nová pravidla diferencovaně vztahovat na maloobchodníky, zpracovatele potravin, velkoobchodníky, družstva a organizace výrobců i na jednotlivé výrobce s obratem do 350 milionů eur.

Zvláštní výbor pro zemědělství Rady EU již finálně text předběžně dosažené dohody schválil v polovině ledna. Agrární výbor EP tak učinil 23. ledna. Plénum EP by o legislativě mělo rozhodovat v březnu. Následně budou mít členské státy dva roky na to, aby pravidla zavedla do svého právního řádu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o směrnici, členské státy si ji budou moci přizpůsobit. Například mohou rozhodnout o tom, jak velký musí mít firma obrat, aby se na ni nová pravidla vztahovala. Také budou moci přijmout další opatření nad rámec toho, co definují unijní pravidla. Ministerstvo zemědělství i Agrární komora proto očekávají další diskusi spolu se zainteresovanými subjekty nad podobou implementace evropského předpisu v ČR.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 185, únor 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem