Splníme Vám víc než jen 3 přání

EU FONDY V INFRASTRUKTURNÍCH PROJEKTECH

Evropská komise přijala počátkem dubna balíček investic o celkové výši 4 miliard eur z fondů soudržnosti pro infrastrukturní projekty. Při zapojení finančních rostředků členských států dosáhnou celkové investice do výše 8 miliard eur. Projekty budou realizovány v oblastech jako je zdravotnictví, doprava, výzkum, životní prostředí či energetika. O jaké konkrétní projekty se v jednotlivých zemích jedná?

Česká republika: Plynulejší silniční a železniční propojení

Celkem 76 milionů eur do modernizace 14 km úseku železničního koridoru mezi Prahou a Plzní. Projekt zahrnuje nové i rekonstruované tratě mezi Rokycany a Plzní. Dalších téměř 75 milionů eur bude investováno do silnice I/11 mezi Nebory a Bystřicí, která je součástí hlavního spojení mezi českou dálnicí D48 a slovenskou dálnicí D3.

Bulharsko: Cenově dostupná energie

Celkem 33 milionů eur na financování výstavby 182 km dlouhého přeshraničního propojovacího plynovodu mezi městy Komotini v Řecku a Stara Zagora v Bulharsku. Poprvé v historii tak dojde k propojení plynárenských systémů obou zemí. Projekt přispěje ke zvýšení energetické bezpečnosti v regionu a nižším cenám pro spotřebitele

Německo: Výzkumný kampus v Jeně

Téměř 84 milionů eur pro Univerzitu Friedricha Schillera v Jeně v Durynsku na rekonstrukci dvou budov: univerzitního datového centra a fakulty matematiky a informatiky, které bude využívat 18 000 studentů.

Řecko: Veřejné služby a cenově dostupná energie

Celkem 135 milionů eur pro telekomunikační systém „Syzefxis II“, který sjednotí celou síť řecké veřejné správy. K systému bude připojeno dalších 600 000 úředníků a 34 000 prostor, což povede k významným úsporám z rozsahu a lepším službám pro obyvatelstvo. Dalších 95 milionů eur bude určeno na výstavbu dvou podpořských elektrických kabelů mezi ostrovem Kréta a Peloponéským poloostrovem o délce 135 km. Projekt sníží náklady na elektřinu na Krétě tím, že nahradí drahé naftové generátory elektřinou z pevninské části Řecka.

Maďarsko: Konektivita a snížení dopravního přetížení

Částka 105,5 milionu eur bude určena na modernizaci jižní části budapešťského obchvatu, kde budou zrekonstruovány silnice a mosty a vybudovány nové cyklostezky.

Itálie: Kvalitnější železniční doprava

Více než 358 milionů eur na rozšíření železničních tratí Circumetnea v Katánii na Sicílii - vybudování osmi nových nádraží a pořízení dalších kolejových vozidel.

Malta: Kvalitnější pitná voda

Celkem 74 milionům eur pro ostrovy Malta, Gozo a Comino na zajištění kvalitnější pitné vody, bezpečnějších dodávek vody a lépší řízení zdrojů podzemních vod. Součástí prací je podzemní tunel a rozšíření vodovodních a kanalizačních sítí.

Polsko: Zdravotní péče a vyšší konektivita

Téměř 61 milionů eur na nákup nového vybavení pro nemocnici v Krakově. Dalších 56 milionů eur bude příspěvkem k vybudování nového nemocničního komplexu pro regionální dětské zdravotnické středisko v Poznani. Dalších 155 milionů eur bude investováno v oblasti námořní dopravy, konkrétně do zvýšení bezpečnosti provozu v přístavu Gdaňsk - modernizace vlnolamů. Částka téměř 65 milionů eur pak pomůže vybudovat nebo modernizovat stavby v přístavu Gdyně. Celkem 126 milionů eur na vybudování štětínské metropolitní železniční trati, která propojí hlavní města Západních Pomořan. Necelými 39 miliony eur přispěje EU na pořízení 16 elektrických vlakových souprav. Částka blížící se 58 milionům eur bude využita k modernizaci 152 osobních vozů a k nákupu 20 elektrických lokomotiv. V silniční dopravě bude financována výstavba úseku rychlostní silnice S7 spojující Varšavu a Grójec, úseku dálnice A2 mezi jižním obchvatem Varšavy a městem Mińsk Mazowiecki, úseku rychlostní silnice S3 na hranici s ČR v Dolním Slezsku a úseku obchvatu města Olštýn.

Portugalsko: Modernizace severní železnice

Téměř 119 milionů eur na modernizaci úseku severní železniční tratě Ovar–Gaia, který je součástí transevropské dopravní sítě.

Rumunsko: Plynulejší doprava, ochrana životního prostředí a vodní hospodářství

Jedna miliarda eur pomůže modernizovat silniční obchvat Bukurešti. Také přispěje na výstavbu 51kilometrového úseku jižní části nového bukurešťského dálničního obchvatu. Dále pak bude v rumunském hlavním městě investováno 97 milionů eur do linky 2 metra. Téměř 603 milionů eur pak půjde na ochranu a obnovu vysoce turistické oblasti kolem pobřeží Černého moře v župě Constanța. Více než 135 milionů eur do zdokonalení systémů pitné vody a odpadních vod v župě Timiș.

Více informací na stránkách Evropské komise zde.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 187, duben 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem