Splníme Vám víc než jen 3 přání

EU bude i nadále považovat jadernou energii za udržitelnou

Členské státy EU přijaly společné stanovisko ohledně nových pravidel, která mají dostatečně objasnit, co se rozumí udržitelnými financemi.

Klasifikační systém se snaží harmonizovat pravidla a také omezit tzv. greenwashing, tedy praxi, při níž dochází k označování produktů za ekologické, přestože nesplňují základní environmentální standardy.

Mezi členskými státy panují ohledně návrhu neshody mimo jiné v tom, že některé země v čele s Německem, Rakouskem a Lucemburskem požadují vyřazení projektů týkající se jaderné energie z klasifikačního systému. Zmíněné země byly od počátku pro přijetí taxonomie v co nejrychlejším sledu.

Ministři zemí EU došli k rozhodnutí nevyřazovat jaderné projekty z jednotného klasifikačního systému udržitelných investic.

V této fázi návrh Rady EU pouze nastavuje všeobecný rámec prioritních cílů udržitelnosti, vypracování konkrétních technických parametrů má nyní na starosti Evropská komise.

Situace v Evropské unii jádru příliš nepřeje, a to i přesto že z hlediska emisí oxidu uhličitého představuje ze všech způsobů výroby elektřiny nejmenší zátěž pro životní prostředí.

Česká republika jde v jaderné energetice proti unijnímu „mainstreamovému“ proudu a dlouhodobě zvažuje dostavbu nových bloků elektráren.

Jaderné elektrárny zajišťují výrobu zhruba jedné třetiny české elektřiny a do roku 2040 má podle údajů Energetického regulačního úřadu dojít k nárůstu podílu na více než polovinu.

Českou republiku tedy čeká těžké rozhodování o tom, na jaký energetický mix vsadit do budoucna. Podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové představují investice do jaderné energie obtížnou kapitolu a pro investory nejsou tolik atraktivní.

Počáteční vysoká potřeba kapitálu, dlouhá doba výstavby a tím pádem také pomalejší návratnost investice představují pro investory riziko. Na druhou stranu je podle vyjádření Drábové otázkou, jestli si můžeme dovolit jádro „opustit“.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 194, listopad 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem