Splníme Vám víc než jen 3 přání

Energetické úspory se firmám vyplatí

V současné době se na půdě Evropské unie vyjednávají cíle pro energetické úspory platné do roku 2030. Na stole je více návrhů, jisté však je, že cíle budou přísnější a politika úspor bude pokračovat. A to i v průmyslu.

Česká ekonomika je přitom stále jedna z nejprůmyslovějších (2. místo) a energeticky nejnáročnějších (3. místo) v Evropské unii. V energetické náročnosti nás předčí pouze Bulharsko a  Estonsko, které jsou však až na 9., respektive 13. místě, pokud jde o podíl průmyslových sektorů na hrubé přidané hodnotě.

Prostor pro energetické úspory je však stále i v tuzemském průmyslu, kde spotřeba energií klesá hlavně ve výrobě železa a oceli, ale v ostatních odvětvích průmyslu je dlouhodobě poměrně stabilní.

Navíc ceny energií jsou v současné době rostoucích mezd i  materiálových vstupů jednou z mála možností, kde podniky mohou šetřit.

Podle expertních odhadů České spořitelny mají tuzemské průmyslové firmy v průměru více než 30% potenciál energetických úspor.

Mezi nejběžnější způsoby, kterými mohou firmy dosáhnout výrazných energetických úspor, jsou rekonstrukce osvětlení, lepší využití odpadního tepla (např. instalací tepelných výměníků), instalace vlastních obnovitelných zdrojů energie, modernizace výrobních zařízení a spotřebičů (čímž lze obvykle docílit také zrychlení výroby) či zateplení objektů.

Velkým adeptem na snížení energetické náročnosti je i doprava.

Úspory v oblasti energií samozřejmě úzce souvisí také s  ekologickou stopou té které činnosti, což je společensky citlivé téma, na které „slyší“ i běžní zákazníci. A jak se tito zákazníci dívají na přístup firem k životnímu prostředí? Zatímco dosavadní generace (poválečná, baby boomers, Husákovy děti, mileniálové) příliš životní prostředí neřešily, tak nastupující generace Z („internetová“ generace lidí narozených od poloviny 90. let minulého stol.) se na to dívá úplně jinak. Podle aktuálního průzkumu agentury Ipsos mezi pěti tisíci českými zástupci generace Z si 84 % z nich myslí, že firmy dělají málo pro životní prostředí a 81 % je přesvědčeno, že pokud v nejbližší době nezměníme své chování, tak se řítíme do environmentální katastrofy…


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 175, duben 2018

Autorem článku je Radek Novák, analytik ČS

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem