Splníme Vám víc než jen 3 přání

Dotace pro výzkumné a inovační projekty firmy

S blížícím se koncem programového období 2014-2020 se blíží rovněž jedny z posledních výzev programů zaměřených na podporu výzkumu, vývoje a inovací především pro malé a střední podniky. Nicméně prostor pro financování podnikatelských záměrů bude věnován rovněž velkým podnikům. Nepropásněte příležitost realizovat svoje plánované záměry s finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

V měsíci září budou postupně vyhlášeny výzvy následujících programů, jejichž podporované aktivity na sebe navazují.

Díky programu POTENCIÁL můžete vybudovat nové, či rozšířit stávající kapacity výzkumného týmu Vaší společnosti. Je možné pořídit nejen výzkumné vybavení do laboratoří, zkušeben apod., ale také technologie nebo hardware určené např. pro výzkum, vývoj a testování prototypů. Součástí dotovaných výdajů může být také nákup souvisejícího softwaru, licencí či práv duševního vlastnictví, ale i stavební úpravy nemovitostí, ve kterých budou technologie umístěny. Cílem projektu je existence reálného předpokladu, že výstupy budoucího výzkumu budou následně využity ve výrobě.

Na program Potenciál navazuje program APLIKACE, který je zaměřen na podporu výzkumných a vývojových projektů s tržním potenciálem. Program je určen pro financování odborníků provádějících VaV aktivity, tj. zejména na mzdové výdaje vč. pojištění a nákup materiálů a režie související s výzkumem. Výstup projektu musí nabývat minimálně jednu z uvedených podob: průmyslový vzor, užitný vzor, funkční vzorek, prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, certifikovaná metodika, software.

Posledním v řadě je program INOVACE – Inovační projekt, jehož cílem je zúročit všechny VaV aktivity, které Vás dovedly do fáze, kdy hodláte začít vyrábět a zavést na trh nový či inovovaný produkt nebo výrobní proces.  V rámci tohoto dotačního programu je možné pořídit nové výrobní technologie, software, programy a licence, či zafinancovat část stavebních výdajů pro zahájení výroby inovačního produktu. Podmínkou programu je dosáhnout výroby a doložit alespoň jeden uskutečněný prodej.

Nejdůležitější informace k uvedeným programům jsou shrnuty v následující tabulce:

Více informací Vám rád poskytne zkušená projektová manažerka:

Ing. Marika Hrubešová
mobil: +420 731 193 859
e-mail: hrubesova@grantika.cz

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem