Splníme Vám víc než jen 3 přání

Dotace na rekonstrukci výrobních hal

Nevyužívaný, zanedbaný, nevyhovující… Takto lze v poslední době definovat prostory, které mnoho podnikatelských subjektů využívá pro svoji činnost. Většina podniků potřebuje tuto tristní situaci řešit, jelikož se zpravidla zároveň potýká také s nedostatečnou kapacitou pro výrobu, s dispozičně nevyhovujícím a ekonomicky náročným provozem. Podnikatelé se proto uchylují k plánům rozsáhlých rekonstrukcí svých areálů, které přebudovávají na moderní provozy, splňující technické a legislativní požadavky. Jedná se však často o finančně náročné investice, kvůli kterým je samotná realizace odkládána.

V těchto aktivitách napomáhá subjektům z řad malých a středních podniků Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se svým programem Nemovitosti. Na rekonstrukci objektů je v dotační výzvě, která bude vyhlášena v červnu 2018, vyčleněno 1,5 mld. Kč.

Program primárně cílí na podporu rekonstrukce brownfieldů ve výši až 45 %, nepodporuje však výstavbu na tzv. „zelené louce“.

Pár praktických rad

Chcete-li být úspěšným žadatelem a příjemcem, mějte připravenou projektovou dokumentaci, podrobný položkový rozpočet a jasnou představu o budoucí podobě Vašeho podnikatelského objektu. Investujte do stavebních úprav nemovitosti více než je její cena obvyklá a nebojte se pro rozšíření svého provozu využít objekty typu brownfield.

V případě, že budete mít v době podání žádosti pravomocné stavební povolení, Váš objekt bude starší 40 let, prokážete efektivitu vynaložených prostředků, dojde ke zlepšení energetické náročnosti v novém objektu oproti stávajícímu stavu atd. pak máte velký předpoklad dosáhnout vysokého počtu bodů a zajistit si tak šanci na zisk dotace.

Pro více informací navštivte http://www.edotace.cz/vyzva/nemovitosti-vyzva-iii a kontaktujte nás http://www.edotace.cz/kontakty.


Zdrojem článku je http://www.zkomory.cz/dotace-na-rekonstrukci-vyrobnich-hal/

Autorem článku je Erste Grantika Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem