Splníme Vám víc než jen 3 přání

DOTACE EU: SPLNILA ČR V ROCE 2019 STANOVENÉ MILNÍKY?

Ke konci prosince loňského roku proběhlo setkání s Evropskou komisí, kde zástupci České republiky představitele Komise seznámili s průběhem čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých operačních programů. Jednání se týkalo také například toho, zda České republice bude připsána výkonnostní rezerva.

Dle vyhodnocení byla ČR v roce 2019 úspěšná a splnila či přesáhla přes 90 % milníků. Díky tomu byly od letošního ledna navýšeny prostředky, které může ČR čerpat o zhruba 6 %, tedy více než 36,5 mld. Kč.

České republice se také podařilo naplnit pravidlo N+3 u všech programů. Tímto byly vyčerpány všechny prostředky přidělené na rok 2016 a žádné tedy „nepropadly“ zpět Evropské komisi. Na jednání s Evropskou komisí bylo také představeno čerpání jednotlivých operačních programů, připravovaná aktualizace Dohody o partnerství a postup v zavádění finančních nástrojů - tj. výhodných úvěrů, záruk a rizikového kapitálu financovaného z fondů EU.

V rychlosti čerpání postoupila ČR o pět příček

Ve srovnání rychlosti čerpání fondů EU mezi jednotlivými členskými státy se postavení České republiky v listopadu 2019 zlepšilo o pět příček. ČR se tak nachází na 17. místě z 28 zemí EU. Žebříček zohledňuje reálně proplácené prostředky z fondů EU Evropskou komisí – pro období 2014-2020 jich již bylo ČR proplaceno 37,7 %.

Na vyčerpání všech prostředků má Česká republika prostor až do konce roku 2023. K poslednímu listopadu bylo zažádáno u Evropské komise o proplacení 228,1 mld. Kč (39,3 % hlavní alokace), které již byly využity na financování projektů. O největší část prostředků z daného programu již zažádal Program rozvoje venkova – o 62 % své alokace (téměř 34,9 mld. Kč). O nejvíce peněz požádal Operační program Doprava – 44,4 mld. Kč (téměř 40 % prostředků tohoto programu). Informace o čerpání za rok 2019 budou dostupné v polovině ledna.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 196, leden 2020

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem