Splníme Vám víc než jen 3 přání

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou vstoupila v platnost

Dne 21. září 2017 vstoupila v platnost dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou (CETA). Zatím ale jen provizorně. Většina dohodnutých pravidel – konkrétně ta, která spadají do výlučných pravomocí EU a nepodléhají ratifikaci všemi státy – už ale platí a občané EU i Kanady se jimi musejí řídit. Některá ustanovení smlouvy však dále čekají na moment, až dohodu definitivně schválí všechny národní parlamenty členských zemí EU. Ten český tak již učinil, Poslanecká sněmovna svůj finální souhlas dala v září, Senát už v dubnu.

Smlouvě však předcházelo období složitých jednání. Ještě před necelým rokem byla totiž budoucnost smlouvy nejistá. Dohoda CETA měla být nejprve podepsána 27. října 2016 na summitu EU s Kanadou. Belgický regionální parlament zastupující Valonsko však dohodu tehdy odmítl. Z plánovaného summitu sešlo, valonský parlament se ale nakonec se zbytkem Unie dohodl na potřebném kompromisu a k oficiálnímu schválení mezi představiteli EU a Kanady na konci října skutečně došlo. A v polovině února letošního roku vyslovil potřebný souhlas i  Evropský parlament.

Obecně se jedná o nejambicióznější kanadskou obchodní dohodu, stejně tak jde o nejrozsáhlejší dohodu, jakou doposud v oblasti služeb a investic uzavřela EU. Jejím hlavním cílem je posílit vzájemné obchodní vazby a otevření nových a  lepších obchodních příležitostí pro evropské firmy.

Dosavadní odhady předpokládají, že Komplexní hospodářská a obchodní dohoda – jak zní její oficiální název – by měla znamenat nárůst vzájemné roční obchodní výměny mezi EU a Kanadou až o 12 miliard eur, tedy přes 324 miliard korun. Mezi její hlavní přínosy patří především odbourání 98 % cel. A právě odbourání celních poplatků je součástí už provizorní platnosti. Kromě zmíněného odstranění velké části cel a průmyslových poplatků dohoda přináší i výrazné otevření trhu se zemědělskými komoditami, uznání některých evropských automobilových standardů ze strany Kanady, vzájemné uznávání certifikací a  pravidel původu nebo možnost ucházet se o veřejné zakázky. Evropské firmy se tak nově mohou zapojit do veřejných tendrů v Kanadě, a to jak na vládní úrovni, tak na úrovni provincií, měst a obcí.

Do Kanady je nově možné vyvážet přes 90 % evropských zemědělských a potravinářských výrobků, stejně jako evropská vína a další alkoholické nápoje.

Naproti tomu na evropském trhu zaznamenáme více kanadských výrobků, i ty však budou muset splňovat standardy určené unijním právem.

Jestli bude CETA pro evropskou ekonomiku skutečně přínosem a jestli se naplní odhady jejích příznivců, ukáže teprve čas. Už nyní je ale jasné, že vyjednáním této dohody ambice EU v  oblasti společné obchodní politiky ani zdaleka nekončí.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 168, září 2017

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem