Splníme Vám víc než jen 3 přání

Dlouhodobý evropský rozpočet po roce 2020

Evropská komise 2. května navrhla dlouhodobý rozpočet Evropské unie na léta 2021 až 2027. V závazcích má činit 1,135 bilionu eur (zhruba 29 bilionů korun), což podle Komise odpovídá 1,11 procenta hrubého národního důchodu (HND) společenství. V běžných cenách, tedy s  přihlédnutím k inflaci, rozpočet představuje částku 1,279  bilionu eur v  závazcích a 1,246 bilionu eur v platbách.

Rozpočet má být podle Komise odpovědí na nové úkoly.

Ztrojnásobeny jsou například peníze na ochranu hranic, migraci a azylovou politiku. Po vyšší částce určené na tyto oblasti volala v minulosti i Česká republika.

Konkrétně Oettinger zmínil například výrazné posílení personálu Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Více peněz má také plynout na výzkum, digitální ekonomiku či program Erasmus+.

Evropská komise chce v rozpočtu na roky 2021 až 2027 omezit prostředky na společnou zemědělskou politiku asi o pět procent a zhruba o sedm procent na politiku soudržnosti. Hlavním kritériem pro alokaci peněz tak sice zůstane hrubý domácí produkt na obyvatele, ale do hry vstoupí i faktory jako nezaměstnanost mladých, boj s globální změnou klimatu nebo právě integrace uprchlíků. Přesný alokační klíč by měla Komise představit na konci května.

Česko bude při vyjednáváních usilovat o to, aby zůstaly tradiční výdaje na zemědělskou politiku a politiku soudržnosti v rozpočtu zachovány jako významné.

Nové priority hodlá Komise řešit asi z pětiny úsporami ve stávajících programech, ale především „čerstvými penězi“. Mělo by to být 20 procent příjmů ze systému obchodování s emisemi, tříprocentní paušální sazba na nový a postupně teprve zaváděný společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob a vnitrostátní příspěvek vypočtený podle množství nerecyklovaných plastových obalových odpadů v  jednotlivých státech ve výši 0,80 eura za kilogram. Tyto nové zdroje mají podle Komise představovat 12 procent celkového rozpočtu Unie a mohly by ročně dosahovat asi 22 miliard eur (přes 562 miliard korun).

V nadcházejících debatách bude zřejmě sporný především návrh na nový mechanismus, který ochrání rozpočet EU před finančními riziky spojenými s všeobecnými nedostatky, jež se týkají dodržování zásad právního státu. Komise v  této souvislosti opakovaně upozorňuje na situaci v Polsku a v Maďarsku. Varšava již středeční návrh ostře kritizovala.

Podle návrhu by z podnětu Komise mohly státy EU pozastavit, omezit nebo zakázat přístup k finančním prostředkům EU způsobem, který budou pokládat za přiměřený povaze, závažnosti a rozsahu nedostatků právního státu v dané zemi. Členské státy by mohly v hlasování kvalifikovanou většinou rozhodnout o tom, že návrh Komise k pozastavení financování platit nebude.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 176, květen 2018

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem