Splníme Vám víc než jen 3 přání

ČR PREMIANTEM V PŘÍPRAVÁCH NA OBDOBÍ 2021-2027

Na konci října se uskutečnilo v Praze jednání, na kterém byli přítomni zástupci Evropské komise. Projednávali se jak nové záležitosti, tak i současnost a budoucnost čerpání prostředků z fondů EU. Dokonce měli zástupci Komise slova uznání na proces příprav, Česko patří totiž mezi první členské státy, které mají podrobně rozpracované zaměření operačních programů. Již zmiňované v pořadí třetí jednání, mělo na programu Dohodu o partnerství a operační programy.

Příprava Dohody o partnerství a operačních programů je mimo jiné závislá na legislativě EU, která stále nebyla na úrovni EU schválena. Celá příprava tak běží s vědomím, že v jakýkoli moment bude nutné přípravu na národní úrovni přizpůsobit možným změnám vyplývajícím z legislativního procesu v rámci EU.

Na jednání s Evropskou komisí se vedle operačních programů probíraly i další aspekty čerpání prostředků z evropských fondů v období 2021-2027, jako jsou například různé podmínky pro využití dotací pro každou ze tří kategorií regionů. Tématem bylo také využívání integrovaných nástrojů, které umožňují podporu cílit na míru venkovským či naopak městským oblastem.

Projednány byly také aktuální záležitosti týkající se současného programového období 2014-2020, mezi nimi například připsání výkonnostní rezervy ve výši 6 % prostředků za plnění stanovených milníků nebo plnění pravidla N+3. Podle tohoto pravidla musí prostředky na určitý rok být vyčerpány do tří let od tohoto roku, tj. do konce roku 2019 se musejí vyčerpat prostředky pro rok 2016. K poslednímu září toto pravidlo naplnilo již 8 z 10 operačních programů.

Další setkání se zástupci Evropské komise následuje v rychlém sledu, uskuteční se již příští měsíc a to ve dnech 17. a 18. prosince.

Vedle již zmiňovaných příprav se Česku daří i v jiných oblastech, byly například znovuobnoveny platby Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Dále se České republice podařilo splnit absolutní většinu milníků pro připsání výkonnostní rezervy, díky které budeme moci použít dalších téměř 37 mld. Kč na prospěšné projekty z různých oblastí. Ke konci září již 8 z 10 programů splnilo také pravidlo N+3, podle něhož musí prostředky na určitý rok být vyčerpány do tří let od daného roku, tj. do konce roku 2019 se musejí vyčerpat prostředky pro rok 2016. Tři z těchto programů (OP Zaměstnanost, OP Technická pomoc, Program pro rozvoj venkova), dokonce již naplnily i pravidlo N+3 pro příští rok.

Pro nové programové období se počítá v případě Česka s obdobným počtem a strukturou operačních programů jak je tomu v současném pomalu dobíhajícím období 2014 – 2020. Tyto návrhy oblastí a operačních programů, jež zahrnují šest tematických operačních programů, operační program technická pomoc a programy přeshraniční spolupráce, které se budou podílet na naplnění národních strategických cílů, schválila česká vláda již v únoru letošního roku.

Dále bude k dispozici OP Technická pomoc a kvalita správy a Program přeshraniční spolupráce. Bližší informace o připravovaných operačních programech jsou k dispozici zde.

Zdrojem článku je Ministerstvo pro místní rozvoj


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 194, listopad 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem