Splníme Vám víc než jen 3 přání

COVID-19 – Pomoc pod ROUŠKOU dotací i finančních nástrojů

Poslední týdny nás provázejí rizika a omezení spojená s masivním výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Ochranná opatření nemají dopad pouze na běžné obyvatele a zaměstnance ve zdravotnictví, ale rovněž podnikatele, z nich mnozí museli výrazně utlumit, či dokonce přerušit svou činnost.

Zároveň s nárůstem využívání jednorázových ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků, dochází k výraznému hromadění odpadu, který by bylo možno nazvat i nebezpečným, jelikož může obsahovat zárodky infekčního onemocnění.

ČR na tento problém bleskurychle zareagovala a od 27. 4. 2020 do, zatím, konce května mohou malí a střední podnikatelé podávat žádosti do programu Technologie COVID-19.

Hlavním cílem výzvy COVID-19 programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti likvidace infekčního odpadu, nebo produkce zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany pro přímý boj proti koronavirové infekci.

Specifikem programu je fakt, že lze uplatňovat i výdaje vzniklé od 1. 2. 2020, tedy před počátkem příjmu žádostí.

Dotaci až 20 mil. Kč mohou získat projekty realizované mimo území hl. m. Prahy.

V rámci dotační pomoci z národních zdrojů přichází Ministerstvo průmyslu a obchodu s programem Country for the Future. Podpora je určena k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů do výroby a na trh. Projekty mohou být zaměřené mimo jiné i na digitalizaci procesů či výroby.

Výše dotace na projekt dosáhne až 25 %. Zavádění inovativních postupů firem při výrobě ochranných pomůcek bude podpořeno 100% ze způsobilých výdajů.

Jeden žadatel může podat nejvýše dva projekty.

Zmíněné dotační příležitosti nejsou však jedinou podporou, kterou Česká republika v souvislosti s výskytem viru COVID-19 nabízí. Mezi nejvýznamnější příležitosti, jak z oblasti dotací, tak bankovních produktů (tzv. finančních nástrojů) patří:

 •  Úvěr od ČMZRB COVID I
  • Podpůrný nástroj k provoznímu financování firem, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Doba splatnosti je 2 roky s odkladem splátek 1 rok.
  • Proběhla již dvě kola příjmu žádostí o tento bezúročný úvěr a alokované finance byly rychle rozebrány.
 • Záruka za úvěr od ČMRZB COVID II
  • Program MPO a ČMZRB poskytující podnikatelům záruky za úvěry komerčních bank a příspěvky na úhradu úroků, doba ručení až 3 roky. Do programu zapojeny např. KB, ČSOB, Česká spořitelna, Raiffesseinbank, UniCredit Bank, Oberbank, Moneta Money Bank a Sberbank.
  • Finance určené pro první kolo příjmu žádosti byly opět v rekordním čase rozebrány  a ČMZRB nyní podané žádosti  vyhodnocuje. Další kolo bude vyhlášeno dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Czech Rise Up
  • Cílem programu je podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci označované jako COVID-19, a to včetně opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a následného řešení dopadů této krize.
  • Dotace na jeden projekt činí až 5 mil. Kč
 • Inovační vouchery COVID
  • V rámci programu bude možné získat dotaci na poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací.
  • Dotace až 1 mil. Kč je určena malým a středním podnikům.
 • Program Antivirus
  • Program MPSV bude prostřednictvím ÚP ČR kompenzovat postiženým firmám mzdové náklady formou příspěvku na vyplácenou náhradu hrubých mezd zaměstnanců (včetně zdrav. a soc. pojištění hrazené zaměstnavatelem) za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020.
 • IT technologie firmám
  • MPO připravuje program na podporu IT vybavení firem (práce z domova, IT systémy, telekomunikace).
 • Digitální transformace firem
  • MPO připravuje program na podporu výrobního zařízení firem (robotizace, automatizace, snížení administrativní zátěže, řešení efektivnější organizace výroby a služeb).
 • Záruční program od ČMZRB COVID Praha
  • Usnadňuje živnostníkům, malým a středním podnikatelům aktivním na území hlavního města Prahy přístup k provoznímu financování v návaznosti na zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření koronavirové infekce známé jako COVID-19. Program ČMZRB připravila ve spolupráci s hlavním městem Praha, je financován z Operačního programu Praha – pól růstu a je určen k profinancování projektů realizovaných na území hlavního města Prahy.
  • Záruka až do 80 % jistiny komerčního úvěru, výše zaručovaného až do 15 mil. Kč, příspěvek na úhradu úroků až 1 mil. Kč, doba ručení až 3 roky.
  • Příjem žádostí bude spuštěn 21. dubna v 8:00.

V případě zájmu o některých z těchto programů, či další podpoře spojené s výskytem COVID-19, kontaktujte, prosím, svého regionálního manažera.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem