Splníme Vám víc než jen 3 přání

ČISTÁ POZICE ČR V ROCE 2018: 45,3 MILIARD KORUN

V roce 2018 získala Česká republika z rozpočtu EU o 45,3 miliard korun více, než odvedla. Čistá pozice je oproti předchozímu období nižší, což je dáno rostoucími odvody ČR do rozpočtu EU, ale také tím, že nárůst čerpání prostředků z fondů EU za období 2014-2020 nevykompenzoval pokles příjmů z rozpočtu EU za období 2007-2013.

Do konce roku 2018 se podařil všem operačním programům využít všechny prostředky, které bylo potřeba s ohledem na pravidlo n+3 využít. Česká republika tak o žádné prostředky nepřišla.

Celkove Česká republika v roce 2018 do společného rozpočtu EU odvedla 49,6 miliard korun a obdržela 94,9 miliard. Za tímto kladným saldem stojí zejména příjmy z fondů EU (strukturálních a Fond soudržnosti), které činily 60,2 miliard korun a příjmy ze společné zemědělské politiky ve výši 30 miliard korun.

Česká republika od svého vstupu do EU celkově odvedla do rozpočtu EU 565,4 miliard korun a získala z něj 1,31 bilionu korun. Čistá pozice České republiky od roku 2004 tak činí 741,3 miliard korun. Postupný nárůst výše plateb do rozpočtu EU je dán jak rostoucím objemem rozpočtu EU, tak dlouhodobým posilováním ekonomické vyspělosti ČR.

Čistými příjemci jsou také další státy, které do EU v roce 2004 společně s Českou republikou vstupovaly. Čistými plátci jsou státy jako Německo, Francie, Spojené království či Itálie. Největším přispěvatelem je Německo, které do rozpočtu EU odvedlo o 10,7 miliard eur více, než z něj získalo. Nejvíce z rozpočtu EU získalo Polsko - jeho čistá pozice v roce 2017 činila 8,6 miliard eur.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 185, únor 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem