Splníme Vám víc než jen 3 přání

CHYSTÁ SE VELKÁ REFORMA PLACENÍ DPH V UNII

Loňský a letošní rok jsou ve znamení zvýšené aktivity Evropské komise v oblasti daně z přidané hodnoty. Komise chce modernizovat systém placení DPH v Evropské unii, který byl zaveden jako přechodný v roce 1993 a již neodpovídá potřebám současného obchodu, který se stává čím dál více přeshraničním a elektronickým. V dubnu 2016 Evropská komise ve svém Akčním plánu popsala, jakými kroky chce systém DPH v EU zreformovat, a ve druhé polovině roku předložila první opatření. Pokud s návrhy Komise budou souhlasit členské státy, bude to pro podniky znamenat celou řadu změn.

Hlavním loňským návrhem Komise byl plán na zjednodušení placení DPH v přeshraničním elektronickém obchodu. V prosinci Komise navrhla zavedení portálu pro platby DPH u on-line obchodu, který umožní podnikům obchodujícím ve více zemích EU řešit své povinnosti v oblasti DPH na jednom kontaktním místě ve své zemi.

Podniky se tak nebudou muset jako doposud registrovat kvůli DPH ve všech členských státech, ve kterých prodávají po internetu zboží. Namísto toho zpracují jednou za čtvrt roku jednoduché daňové přiznání za prodeje do všech zemí a odevzdají jej jednotnému kontaktnímu místu (one-stop shop), které informaci předá příslušným daňovým orgánům dalších zemí.

Tento systém navazuje na již osvědčený model, který funguje od roku 2014 pro prodej elektronických služeb (např. aplikací do mobilních telefonů). Předpokládá se, že změna sníží administrativní zátěž podniků o 95 % a podnikům přinese úspory ve výši 2,3 mld eur.

Komise zároveň navrhla jednodušší pravidla pro malé a střední podniky u on-line prodejů do 100 000 eur. U mikropodniků a start-upů se u prodejů do 10 000 eur bude DPH zpracovávat stejně jako u vnitrostátních prodejů. Prvním kontaktním místem bude vždy správce daně v místě, kde je podnik usazen, a podniky už nebudou podléhat auditu ze strany zemí, ve kterých prodávají.

V prosinci loňského roku Komise zároveň předložila návrh, který členským státům umožní uplatňovat při výběru DPH tzv. obecný mechanismus přenesené daňové povinnosti (reverse charge mechanism). Komise tak splnila slib daný několika státům, včetně České republiky, které o možnost zavedení tohoto mechanismu usilovaly ve snaze bojovat s karuselovými podvody. Podle tohoto návrhu budou moci o zavedení mechanismu požádat státy, které mají výrazné výpadky ve výběru DPH v důsledku karuselových obchodů a nejsou schopny tomuto druhu podvodu čelit standardními cestami (např. důslednou kontrolní činností ze strany daňové a celní správy).

Přenesení daňové povinnosti z dodavatele na odběratele (kde celou DPH odvádí poslední plátce v řetězci) bude moci být použito pro všechny faktury nad 10 000 eur.

Zcela revolučním krokem má být ovšem celková reforma unijního systému DPH pro přeshraniční obchod. Současný společný systém byl zaveden v roce 1993 jako přechodný, avšak přetrval až dodnes, i vzhledem k nemožnosti nalézt jednotný postoj všech členských zemí k jeho změně. V současnosti je prodej do zahraničí od DPH osvobozen, avšak na nákup ze zahraničí se DPH uplatňuje.

Systém se podobá celnímu systému, ale postrádá efektivní kontroly. Rozdílný přístup k přeshraničním a domácím transakcím komplikuje placení DPH pro podniky a zároveň otevírá prostor pro daňové úniky.

Nejčastějším případem je situace, kdy dovážející firma zakoupí zboží bez DPH, při dalším prodeji inkasuje DPH, kterou již neodvede, protože zmizí. Podle posledních údajů se výpadky z příjmů DPH v roce 2014 vyšplhaly na 160 mld eur, z toho

50 mld mají na svědomí právě přeshraniční podvody. Evropská komise v druhé polovině roku navrhne nový definitivní

systém, který příležitosti k podvodům s DPH v přeshraničním

obchodě výrazně omezí. Podle nových pravidel by se měla uplatňovat DPH i u přeshraničních prodejů. Sjednotí se tak přístup k placení DPH u domácích i přeshraničních prodejů, což ulehčí podnikání stále rostoucímu počtu podniků, které obchodují přes hranice.

DPH by se měla platit i nadále podle sazby země určení, ovšem výběr daně provede daňový úřad v zemi původu a poté daň převede do země, kde jsou zboží či služby nakonec spotřebovány.

Platba i převádění DPH by se měla odehrávat prostřednictvím internetového portálu, který usnadní práci daňovým úřadům i podnikům obchodujícím v rámci EU. Systém by měl nabíhat postupně – zejména malé a střední podniky budou moci zpočátku nadále nakupovat zboží z jiné země EU bez DPH a odvádět DPH ve své domovské zemi.

Nový systém placení DPH by měl platit – pokud se na něm všechny členské státy shodnou – od roku 2022.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 161, únor 2017

Autorem článku je Zastoupení Evropské komise v ČR

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem