Splníme Vám víc než jen 3 přání

České důchody z evropské perspektivy

Budoucnost českého důchodového systému je v současnosti jedním ze žhavých témat české politické i odborné diskuse. Na jaře Evropská komise zveřejnila dvě analýzy, které v tomto kontextu jistě stojí za pozornost. Tyto studie poskytují zajímavé srovnání důchodových systémů v jednotlivých evropských zemích, a to z hlediska dopadů na veřejné výdaje (Ageing Report 2018) a dopadů na životní úroveň starších lidí (Pension Adequacy Report 2018).

Co ze srovnání s jinými zeměmi vyplývá pro ČR?

Český důchodový systém je prozatím celkem levný. V roce 2016 dosahovaly výdaje na veřejný důchodový systém pouze 8,2 % HDP, což je 3 procentní body pod evropským průměrem (11,2 % HDP). Za zpozornění ovšem stojí budoucí trend. Zatímco v EU by měl v průměru podíl výdajů na penze na HDP do roku 2070 mírně klesnout, České republice projekce předpovídají nárůst o 2,7 procentního bodu (na 10,9 % HDP), což je pátý největší nárůst v osmadvacítce. Tyto projekce přitom nezahrnují poslední, v srpnu schválené změny, které do budoucna výdaje na penze dále navýší.

Příjmy českých důchodců z veřejného důchodového systému nejsou z evropského pohledu nikterak špatné. Poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě byl v roce 2016 přibližně 40%, jen lehce pod průměrem EU. Náhradový poměr (poměr mezi příjmem lidí v předdůchodovém a důchodovém věku) byl v roce 2016 50%, v podstatě na evropském průměru. Riziko chudoby starších lidí je v České republice páté nejnižší v EU, i když ženy jsou ohroženy podstatně více a indikátor nezachycuje dřímající riziko velké skupiny důchodců těsně nad hranicí chudoby.

Nastavení důchodového systému, tak aby zajistil starším lidem důstojný život a zároveň byl dlouhodobě ufinancovatelný, není jednoduché. Zároveň je třeba mít na paměti, že důsledky na první pohled třeba i malých změn mohou být dlouhodobé a zpravidla těžko napravitelné.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 180, září 2018

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem