Splníme Vám víc než jen 3 přání

Česká republika se rozhodla přistoupit k fiskálnímu paktu

Česká republika udělala další krok k ratifikaci fiskálního paktu Evropské unie, když poslanci 1. listopadu rozhodli o jeho přijetí. Obsahem paktu je rámec pro rozpočtovou kázeň a koordinaci hospodářských politik členských států EU.

O ratifikaci paktu musí ještě rozhodnout Senát. Senátoři se v červenci rozhodli, že o ní budou jednat až poté, co o přistoupení rozhodne Sněmovna. Kromě Británie jsou Češi v EU jediní, kdo k ratifikaci fiskálního paktu dosud nepřistoupil.

Fiskální pakt je mezinárodní smlouva, kterou v roce 2012 podepsalo 25 členských států EU. Platí od 1. ledna 2013 a členské země EU mohou k paktu přistupovat kdykoliv.

Státy eurozóny a signatáři mimo eurozónu, kteří oznámili úmysl být ustanoveními vázáni, musí zavést do vnitrostátního práva pravidlo vyrovnaných rozpočtů vládního sektoru. Tím se rozumí roční saldo hospodaření vládního sektoru očištěné o vliv hospodářského cyklu a jednorázových a přechodných opatření (tzv. strukturální saldo) ne horší než minus 0,5 % HDP.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 182, listopad 2018

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem