Splníme Vám víc než jen 3 přání

Budoucnost čerpání finančních prostředků z Evropské unie

Pro českou vládu bude velkým úkolem zlepšit čerpání finančních prostředků z fondů EU. Očekává se totiž, že způsob financování z evropských peněz se do budoucna promění. Unie dnes řeší řadu výzev, které při nastavování současného víceletého finančního rámce (2014–2020) nebyly tak zřejmé. Patří mezi ně hlavně migrace, bezpečnost a obrana. Strukturu a objem rozpočtu po roce 2020 navíc značně ovlivní odchod Velké Británie.

Pro Česko bude klíčové, jestli si i nadále udrží pozici čistého příjemce. Jinými slovy, zda bude i nadále získávat z EU větší objem finančních prostředků, než kolik přispívá do společného rozpočtu.

Některé české kraje by se měly připravit na to, že kvůli svému bohatnutí už nebudou moci využívat prostředky z  kohezní politiky neboli politiky soudržnosti. Ta podporuje právě chudší regiony, které potřebují dohnat ty vyspělejší.

Namísto toho přibude více soutěže mezi jednotlivými státy, ve které mohou zvítězit projekty evropského významu, jako jsou například výzkumná centra, propojovací infrastruktura nebo podpora mobility – například program Erasmus.

Kohezní politika představuje v případě České republiky hlavní oblast, kam evropské peníze plynou – tvoří více než 80 % prostředků. Tyto kohezní peníze jsou vyčleněny speciálně pro ČR.

Naopak peníze vyčleněné na podporu konkurenceschopnosti EU jako celku, o které musí ČR soutěžit s jinými členskými zeměmi, představují jen 1,5 % prostředků, které do Česka plynou.

Tyto poměry se v jednotlivých členských zemích výrazně liší. Například v Nizozemsku tvoří prostředky určené na podporu evropské konkurenceschopnosti 40 % vynaložených peněz. Na kohezi naopak směřuje jen 8 %.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 170, listopad 2017

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem