Splníme Vám víc než jen 3 přání

Budoucí finanční rámec EU: zjednodušení, flexibilita a posílení bezpečnosti

V rámci předchozích stránek tohoto vydání jste se na téma dlouhodobého rozpočtu po roce 2020 dozvěděli, v jakých nových oblastech a  prioritách bude rozpočet posílen, jaké změny navrhuje Komise v tradičních výdajích jako kohezní politika a zemědělství či nové zdroje příjmů do společné evropské pokladny.

Další změnou, kterou Komise avizovala je větší flexibilita rozpočtu. Zde je v plánu nahrazení aktuálních 58 programů celkem 37 novými.

Stabilní eurozóna...

Představeny byly rovněž dva nové nástroje na podporu hospodářské a měnové unie:

  1. program na podporu reforem - nástroj by měl poskytovat finanční a technickou pomoc zemím pro uskutečňování reforem v rámci evropského semestru. Zemím, které nejsou členy eurozóny, by pak měl k jejich cestě za eurem pomoci nový konvergenční nástroj. Rozpočet programu by měl činit 26 mld. eur.
  2. program investiční stabilizace - funkce, která by měla pomáhat při zachování investiční úrovně v případě, že dojde k asymetrickým šokům. Činnost by měla být zahájena v podobě úvěrů, které budou podporou v době napjatých veřejných financích a potřebě zachování určité investiční úrovně.

Bezpečnost jako priorita...

Jednou ze zásadních změn, kterými plán dlouhodobého rozpočtu prošel je stanovení nových priorit. Těmi je kromě posílení prostředků na migrační a azylovou politiku také navýšení peněz pro bezpečnost a posílení unijní obranyschopnosti. Na evropskou obranu by mělo být vyčleněno 19,5 mld. eur. Většina těchto prostředků bude vynaložena na evropský obranný fond (13,5 mld. eur), který byl představen v roce 2017. Fond by se měl zaměřovat na výzkum budoucích hrozeb jako robotika či drony a také na podporu spolupráce ve vývoji větších projektů (např. společné tanky, helikoptéry). Dohodu o spolupráci v oblasti obrany podepsaly všechny členské státy kromě Dánska, Malty a Spojeného království.

Co bude následovat?

29. května – podrobnější návrhy ke kohezní politice
7. června – návrhy k oblasti výzkumu a inovací
30. května – návrhy k oblasti „investic do lidí“
8. června – návrhy týkající se jednotného trhu
31. května – návrhy k hospodářské a měnové unii
12. června – návrhy k migraci a správě hranic
1. června – návrhy ke společné zemědělské politice
13. června – návrhy k obraně
6. června – návrhy ke strategickým investicím
14. června – návrhy k politice sousedství a vztahům s vnějším světem
Zdroj: EurActiv.cz
Členské státy EU se na podobě víceletého finančního rámce musejí jednomyslně shodnout. Schválením musí projít rovněž v Evropském parlamentu (ten jej však nemůže měnit).


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 176, květen 2018

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem