Splníme Vám víc než jen 3 přání

Bezpečnější a silnější EU

Jednou z oblastí, do které se Evropská komise ve svém návrhu víceletého finančního rámce po roce 2020 rozhodla směřovat více prostředků, je bezpečnost a obrana.

V rámci Evropského obranného fondu, který byl zřízen v roce 2017, bude alokováno celkem 13 miliard eur. Celkem 4,1 miliardy eur budou určeny na přímé financování konkurenceschopných a kolaborativních výzkumných projektů, a to skrze poskytování grantů. Dalších 8,9 miliard eur bude určeno k doplnění investic členských zemí EU do obranných technologií. Evropská unie se tak díky fondu chce zařadit mezi významné investory do výzkumu a technologií v oblasti obrany.

Charakteristiky fondu jsou zejména následující:

  • Financovány budou projekty, které pomohou zajistit větší bezpečnost v EU a budou v souladu s prioritami zemí EU;
  • Způsobilými budou jen kolaborativní projekty, jichž se účastní nejméně tři subjekty ze tří různých členských států;
  • Na průlomové technologie a vybavení bude určeno 5 % prostředků.

Dalším nástrojem, který představila Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogherini, je Evropský mírový nástroj. Jedná se o nový mimorozpočtový fond s rozpočtem 10,5 miliardy eur. Cílem je zvýšení účinnosti financování vojenských misí a operací v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky. Fond bude pokrývat výdaje, které není možné financovat z rozpočtu EU z důvodu jejich vojenských a obranných implikací.

Kromě oblasti obrany budou finanční prostředky navýšeny také v rámci vnější činnosti EU. Komise ve svém návrhu počítá s částkou 123 miliard eur, která bude nástrojem na podporu partnerských zemí v jejich hospodářské a politické transformaci. Dále budou prostředky využity k poskytování humanitární pomoci a pomoci sousedským zemím v jejich sbližování s trhem EU. Rozpočet určený pro vnější činnost se bude vyznačovat zejména těmito rysy:

  • Jeho finanční prostředky budou navýšeny o zhruba 30 % z 94,5 miliard eur;
  • Navrženo bylo snížení počtu nástrojů a začlenení Evropského rozvojového fondu do rozpočtu EU, což by mělo vést ke zjednodušení a jasnějšímu zaměření se na cíle;
  • Díky nové struktuře rozpočtu bude možné opakované použití nevyužitých prostředků, EU tak bude moci pružněji reagovat na měnící se situaci.

V rámci vnější činnosti byly rovněž navrženy nástroje, kterými jsou zejména:

  • Nástroj pro sousedství, rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) - jeho rozpočet činí 89,2 miliardy eur a bude složen ze tří pilířů: 1. Zeměpisný pilíř (zaměřený zejména na oblast sousedství a subsaharské Afriky); 2. Tematický pilíř (doplnění zeměpisného pilíře podporou lidských práv a demokracie, občanské společnosti, stability a míru); 3. Pilíř rychlé reakce (umožní EU rychle reagovat na krize a podporovat předcházení konfliktům);
  • Evropský nástroj pro jadernou bezpečnost - jeho rozpočet má činit 300 milionů eur a bude sloužit k doplnění činnosti v rámci nového nástroje na základě Smlouvy o Euratomu;
  • Nástroj předvstupní pomoci (IPA III) - rozpočet nástroje činí 14,5 miliardy eur a umožní větší podporu zemím, které jsou kandidáty či potenciálními kandidáty na členství v EU;
  • Nástroj humanitární pomoci - tvoří ho 11 miliard eur, které umožní EU pomáhat zachraňovat a chránit lidské životy.

Více informací je k dispozici na: Obrana I Vnější činnost


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 184, leden 2019

 

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem