Splníme Vám víc než jen 3 přání

2. veřejná soutěž v programu The Country for the Future - známe výsledky

2. veřejná soutěž v programu The Country for the Future zaměřená na COVID-19

Do 2. veřejné soutěže v programu The Country for the Future, podprogramu „Inovace do praxe“, bylo doručeno celkem 60 návrhů projektů z toho:

  • 2 návrhy projektů byly ještě v průběhu soutěžní lhůty vzaty zpět uchazečem,
  • 52 návrhů projektů bylo přijato do veřejné soutěže a určeno k dalšímu hodnocení,
  • 6 návrhů projektů nebylo přijato do veřejné soutěže.

Z hodnocených 52 návrhů projektů bylo Radou podprogramu 3 programu The Country for the Future:

  • 34 návrhů projektů doporučeno k podpoře (u těchto se předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory),
  • 18 projektů návrhů projektů nebylo doporučeno k podpoře.

Mezi podpořené projekty patří i záměr společnosti System management welfare s.r.o. s názvem „Zavedení inovovaného procesu výroby nového typu ochranné polomasky“, který připravila společnost Erste Grantika Advisory, a.s.

Odkaz na výsledky najdete zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vysledky-druhe-verejne-souteze-v-programu-the-country-for-the-future--podprogramu-_inovace-do-praxe_--256416/

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem